Moldova marchează astăzi cea de-a 26-a aniversare a adoptării Constituţiei

Moldova marchează astăzi cea de-a 26-a aniversare a adoptării Constituţiei. Aceasta a fost adoptată la 29 iulie 1994 şi a intrat în vigoare la 27 august același an. Legea supremă prevede că ţara noastră este un stat suveran, independent, unitar şi indivizibil.

Constituția Republicii Moldova constă din opt titluri, fiecare fiind împărțit în capitole și secțiuni. Este legea fundamentală a statului care defineşte atributele statului, principiile de funcţionare şi obiectivele lui principale. În Constituţie sunt înscrise cele mai importante principii ale vieții economice, politice, sociale și juridice, precum și valorile pe care se sprijină țara noastră: separația puterilor în stat, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, independența justiției, pluralismul politic. Constituția este baza juridică a întregii legislații, pe ea se întemeiază tot ansamblul instituțional și normativ. Este documentul cu cea mai mare autoritate de reglementare în viaţa publică, politică şi socială a ţării.

Simbol al luptei poporului pentru libertate, democraţie şi drepturile omului, Constituţia reaminteşte fiecărui cetăţean datoria sfântă de a servi cu credinţă patria, de a apăra cu orice preţ unitatea, suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova. 

 


Preluat de la: Publika.md