Modificări la Regulamentul cu privire la planificarea gestionării secetei

Modificările au ca scop reglementarea aspectelor referitoare la gestionarea fenomenelor hidrometeorologice ce au ca efect producerea secetei, stării de secetă și a consecințelor acesteia, precum și stabilirea clară a atribuțiilor și responsabilităților autorităților cu tangență în domeniul planificării gestionării secetei, notează Noi.md.

În ultimii ani, secetele devin din ce în ce mai frecvente și au impact direct asupra cantității resurselor de apă. De aceea, necesitatea gestionării fenomenului de secetă reprezintă o prioritate pentru Ministerul Mediului.

Prin modificările adoptate de Guvern, au fost revizuite restricțiile care urmează a fi aplicate, încît să fie asigurat accesul la resursele de apă pentru toți utilizatorii, dar în același timp să fie asigurată protecția și gestionarea durabilă a acestora, stabilirea clară a cerințelor ecosistemelor în condiții de secetă, precum și evaluarea impactului consumului de apă asupra stării resurselor de apă.

Ca urmare a aprobării modificărilor la Regulament, va fi elaborată Metodologia privind evaluarea riscului de secetă, care va fi aplicată de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat în cazul necesității de stabilire și monitorizare a stării de secetă.


Preluat de la: Noi.md