Ministerul Educației: Elevii vor putea fi alungați de la ore în caz de abateri disciplinare

Conform documentului care urmează să fie aprobat de cabinetul de miniștri, în cazul unui comportament necorespunzător se prevăd următoarele sancțiuni:

Pedepsele vor fi aplicate în funcție de gravitatea faptei, însă cum se va stabili acest indicator nu este clar. Sancțiunile se vor comunica elevilor și părinților. Elevii sancționați au dreptul să beneficieze de consultanță psihologică.

În cazul violenței fizice, psihologice sau verbale care vizează colegii sau personalul instituției, dar și în alte situații grave care pun în pericol siguranța acestor persoane, este posibilă preavizarea de exmatriculare, exmatricularea și/sau repararea prejudiciului.

În același timp, noile modificări prevăd că elevii care demonstrează performanțe pot fi apreciați prin intermediul:


Preluat de la: Noi.md