Limitarea treptată a introducerii pe piață a substanțelor care distrug stratul de ozon, aprobată de parlament

În vederea prevenirii și reducerii emisiilor de substanțe care distrug stratul de ozon au fost introduse cerințe privind verificările periodice ale echipamentelor pentru a depista eventualele emisii fugitive. Totodată, au fost reglementate prevederile privind interzicerea importului, exportului, reexportului, tranzitului, punerii în circulație pe piață a substanțelor chimice în containere care nu pot fi realimentate.

Prin modificările operate au fost introduse și unele excepții de la interzicerea importului substanțelor care distrug stratul de ozon. Este vorba despre substanțele utilizate ca intermediari de sinteză și ca agenți de proces pentru utilizări esențiale de laborator și analitice, precum și pentru utilizări critice.

Proiectul a fost elaborat de Ministerul Mediului. Potrivit autorului, implementarea prevederilor acestui proiect va contribui la realizarea angajamentelor asumate de către Republica Moldova în cadrul Protocolului de la Montreal referitor la substanțele care distrug stratul de ozon, precum și la limitarea treptată a introducerii pe piață a substanțelor care distrug stratul de ozon și la reducerea consumului acestora.


Preluat de la: Noi.md