La ce au convenit Rusia și Vietnamul 

Documentul a fost semnat în urma unei vizite de stat în Vietnam a președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, la invitația secretarului general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam, Nguyen Phu Trong.

Declarația comună menționează că Rusia și Vietnamul au consolidat în mod constant parteneriatul strategic cuprinzător în spiritul prieteniei și al asistenței reciproce, în ciuda situației internaționale deosebit de complicate.

Legăturile bilaterale nu sînt supuse conjuncturii geopolitice și au ca scop consolidarea păcii, stabilității și securității în regiunea Asia-Pacific și în lume.

Dialogul politic dintre Rusia și Vietnam este caracterizat de un grad ridicat de încredere și înțelegere reciprocă. Contactele regulate la diferite niveluri creează o bază solidă pentru consolidarea și extinderea relațiilor bilaterale.

Cele două părți au poziții apropiate sau coincidente cu privire la numeroase chestiuni internaționale și regionale și urmăresc o coordonare eficientă a acțiunilor în cadrul organizațiilor multilaterale.

Rusia și Vietnam construiesc relații bazate pe încredere reciprocă, pe principiile egalității suverane a statelor, pe integritatea teritorială, pe drepturile egale și autodeterminarea popoarelor, pe neamestecul în afacerile interne ale statelor, pe nerecurgerea la forță sau la amenințarea cu forța, pe soluționarea diferendelor prin mijloace pașnice, precum și pe alte prevederi ale Cartei ONU și ale dreptului internațional.

Rusia și Vietnamul au declarat că nu încheie alianțe sau acorduri cu țări terțe în scopul de a întreprinde acțiuni care să aducă atingere independenței, suveranității și integrității teritoriale a fiecăreia dintre ele, precum și intereselor lor naționale. Dezvoltarea relațiilor ruso-vietnameze nu este îndreptată împotriva vreunei terțe părți.


Preluat de la: Noi.md