Instrumente muzicale în bagaje la intrarea sau la ieșirea din Moldova: Ce reguli există

Bunurile trebuie să fie declarate Serviciului Vamal în momentul trecerii frontierei de stat. Nedeclararea bunurilor reprezintă o încălcare a legislației vamale.

La transportarea peste frontieră a instrumentelor muzicale, autoritatea vamală este în drept să solicite confirmarea că aceste bunuri vor fi utilizate în scopuri personale (în exercitarea ocupației sau profesiei etc).

Dacă acest fapt nu este demonstrat, iar bunurile depășesc limita neimpozabilă (300 euro – pe cale terestră, 430 euro – pe cale aeriană), persoana fizică va achita, la introducerea în țară, drepturile de import.

În cazul apariției suspiciunilor referitoare la faptul că instrumentele muzicale transportate prezintă o valoare culturală, funcționarii vamali vor permite introducerea acestora cu condiția declarării scrise și prezentării documentelor privind proveniența bunurilor, precum și actelor ce atestă calitatea de proprietar/administrator (sau reprezentant legal al acestuia, confirmarea participării la expoziții, schimburi culturale, manifestări promoționale și alte acțiuni cultural-educaționale, după caz).

Dacă persoana fizică nu dispune de actele respective, Serviciul Vamal va permite trecerea bunului menționat doar cu condiția depunerii la Serviciul Vamal a declarației pe propria răspundere privind proveniența bunurilor, calitatea sa de proprietar/administrator al bunurilor și atestarea faptului că bunurile introduse nu sînt în litigiu.

La scoaterea de pe teritoriul țării a instrumentelor muzicale portabile ale călătorilor, acestea se declară verbal Serviciului Vamal.

Dacă instrumentele muzicale prezintă o valoare culturală, scoaterea acestora de pe teritoriul țării este permisă doar în baza actului eliberat de către Serviciul de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile din subordinea Ministerului Culturii al Republicii Moldova.

Pentru mai multe informații, poate fi contactat Centrul Unic de Apel al Serviciului Vamal, la numărul de telefon +373 22 78-88-88.


Preluat de la: Noi.md