Înscrierea copiilor în clasa I va începe pe 21 mai. Ce documente trebuie prezentate

Înscrierea copiilor în clasa întâi se va realiza în două etape. Prima va avea loc în perioada 21 mai-19 iunie, iar a doua – în perioada 22 iunie-28 august. Un ordin în acest sens a fost aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, potrivit unui comunicat de presă.

La prima etapă, documentele în copie (cererea de înscriere a copilului, conform modelului din Anexa 2 a ordinului; buletinul de identitate al părintelui/ reprezentantului legal; certificatul de naștere al copilului) vor fi expediate în format electronic la adresa de e-mail a instituției de învățământ sau prezentate pe suport hârtie.

Pe data de 19 iunie, instituțiile de învățământ și organele locale de specialitate în domeniul învățământului vor afișa numărul locurilor rămase libere după depunerea actelor în instituțiile de învățământ în prima etapă de înscriere a copiilor în clasa I.

Etapa a doua se va organiza în perioada 22 iunie -28 august în cadrul căreia va avea loc depunerea, completarea și validarea actelor de înscriere a copiilor din districtul şcolar, care vor împlini vârsta de 7 ani până la începutul anului şcolar şi n-au reuşit să fie înscriși în prima etapă și a copiilor din alte districte şcolare pe locurile disponibile.

Totodată, instituţiile cu clase cu profil vor organiza probele de aptitudini, prin coordonare cu organele locale de specialitate în domeniul învățământului.

Setul complet de documente necesare pentru a fi prezentate instituției de învățământ până la începutul noului an școlar:

(1)Buletinul de identitate a părintelui/ reprezentantului legal;

(2) Certificatul de naștere al copilului;

(3) Fișa medicală perfectată până la data înscrierii (Trimitere – extras, formular nr. 0,27/e);

(4) 2 fotografii ale copilului (mărimea 3x4cm);

(5) Raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a limbajului și comunicării precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare la finele grupei pregătitoare (pentru copiii care au frecventat grădinița) sau decizia pozitivă a comisiei raionale/ municipale de școlarizare cu referire la maturitatea școlară.

Lista finală a copiilor înscriși în clasa I validată prin ordinul directorului instituției va fi afișată la 28 august 2020.

 


Preluat de la: Publika.md