Încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat au crescut

Astfel, la Bugetul de stat (BS), în 4 luni ale anului 2024 s-au încasat 9,6 miliarde lei, ceea ce constituie cu circa 267,4 milioane lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023, sau o creștere de circa 2,9 %.

La Bugetele locale (BL) s-au înregistrat încasări în sumă de circa 2,5 miliarde lei, ceea ce reprezintă cu 327,3 milioane lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent sau cu circa 15,3 %.

De asemenea, la Bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS), în perioada menționată, s-au încasat circa 7,9 miliarde lei, ceea ce constituie cu circa 1,2 miliarde lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent, sau o creștere de 17,4 %.

Totodată, la Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală (FAOAM) s-au acumulat 2,6 miliarde lei, ceea ce constituie cu 363,0 milioane lei mai mult în comparație cu perioada similară a anului 2023 sau cu 16,1 %.

Ianuarie – Aprilie 2024

(mii lei)

Ianuarie – Aprilie 2023

(mii lei)

Devieri (2024/2023)

+/-

%

BS

9 620 096,78

9 352 714,14

+267 382,64

+2,9

BL

2 469 490,98

2 142 152,88

+327 338,10

+15,3

BASS

7 866 976,03

6 698 109,25

+1 168 866,78

+17,4

FAOAM

2 617 657,35

2 254 641,15

+363 016,19

+16,1


Preluat de la: Noi.md