În unele raioane din Moldova nu se vor presta servicii de examinare auto

Potrivit ASP, decizia a fost luată după examinarea infrastructurii rutiere a orașului Criuleni, care, la moment, nu corespunde cerințelor de exigențe necesare evaluării obiective a competențelor acumulate de candidat pe trasee diversificate, în contexte și situații variate, ce ar putea apărea într-un trafic rutier intens.

„Persoanele care au iniţiat la Criuleni procedura de examinare la una dintre probe (teoriei/practică), indiferent de rezultatele obţinute, „admis” sau „respins”, fără a finaliza procedura de examinare, vor fi admise la examen, la toate sub/categoriile, programîndu-se la oricare din subdiviziunile de examinare auto ale ASP din mun. Chișinău sau Orhei”, anunță ASP.

În prezent, la etapa de pilotare a proiectului, cetățenii au posibilitatea să-și selecteze locația de unde preferă să se pornească la proba practică pentru obținerea permisului de conducere. Ulterior, candidații vor fi distribuiți aleatoriu de către sistem la unul dintre cele trei centre de preluare a persoanelor pentru proba practică.


Preluat de la: Noi.md