În orașul Taraclia va fi constituită sucursala Universității „Angel Kanchev” din Bulgaria

Prin implementarea acestui acord, se vor diversifica programele de studii și va crește calitatea acestora, iar absolvenții vor primi diplome de studii la specialități acreditate și recunoscute în spațiul european. Totodată, vor fi îmbunătățite condițiile de muncă pentru profesori și vor crește investițiile în baza tehnico-materială a universității, fiind asigurat procesul de internaționalizare și deschidere spre cooperare cu universități din spațiul european.

Semnarea Acordului este preconizată în cadrul ședinței Comisiei mixte interguvernamentale moldo-bulgare de colaborare economică, care va avea loc în luna martie curent. Odată cu semnarea acestuia, drepturile și obligațiile Universității de Stat „Grigore Țamblac”, precum și patrimoniul instituției se vor transmite sucursalei Universității „Angel Kanchev” Bulgaria cu sediul în orașul Taraclia.

Studenții Universității de Stat „Grigore Țamblac” își vor continua studiile la specialitățile la care au fost admiși în cadrul sucursalei nou-create, iar personalul didactic și personalul nedidactic al universității din Moldova va continua să activeze în cadrul noii sucursale.

Finanțarea sucursalei Universității „Angel Kanchev” va fi asigurată din bugetul Universității „Angel Kanchev” din Ruse, în conformitate cu legislația Republicii Bulgaria.


Preluat de la: Noi.md