Igor Dodon a ținut un discurs la ONU. Temele abordate de președintele Republicii Moldova

Pandemia de coronavirus, care a declanșat criza globală, obiectivele de dezvoltare durabilă a țării, încetarea în toată lumea a focului de arme și reglementarea conflictului transnistrean, sunt câteva dintre aspectele vizate în discursul susținut de către șeful statului, Igor Dodon, în cadrul dezbaterilor generale la cea de-a 75-a Adunare Generală a Organizației Națiunilor Unite.

„Una dintre cele mai mari provocări de după cel de-al Doilea Război Mondial este pandemia de coronavirus, care a declanșat criza globală actuală. Pandemia afectează fiecare țară, generează efecte devastatoare de ordin economic, social și politic. (…) Reiterăm că Republica Moldova susține plenar agenda desfășurată de Secretarul General ONU prin Planul global ONU de răspuns la criză, destinat celor mai defavorizate categorii sociale. Salutăm și instituirea Fondului special destinat sprijinirii măsurilor de răspuns și recuperare în lupta contra COVID-19 ale statelor cu venituri mici și mijlocii, în calitate de instrument critic în abordarea crizei din sistemele naționale de sănătate și a consecințelor de ordin economic și social, cauzate de virus”, a menționat Igor Dodon.

Totodată, în cadrul discursului, șeful statului a menționat că agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă rămâne în vizorul comun și are o importantă foaie de parcurs pentru o lume prosperă și pașnică, unde fiecare om s-ar bucura de drepturile sale și ar duce un trai decent în siguranță.

Igor Dodon a subliniat faptul că conflictele și crizele continuă să rămână o amenințare la adresa păcii, securității și dezvoltării pe întreg mapamondul.

„Republica Moldova susține Apelul Secretarului General ONU la încetarea globală a focului de arme. În condițiile unei crize globale, conflictele armate agravează situația și intensifică efectul distrugător al cursei înarmărilor. (…) Suntem martorii intervențiilor în echilibrul de securitate în lume și, mai cu seamă, în regiunea Europei de Est, unde se află și Republica Moldova. În pofida eforturilor depuse, constatăm lipsa unor progrese palpabile în depășirea conflictelor de durată.

De asemenea, șeful statului a menționat că până în prezent conflictul transnistrean rămâne nesoluționat, iar situația pandemică generată de COVID-19 a creat noi obstacole privind libera circulații a persoanelor, bunurilor şi serviciilor între cele două maluri ale râului Nistru. 

„Subliniem importanța unei abordări constructive din partea tuturor actorilor angajați în cunoscutul format „5+2”și mandatat să identifice soluția finală a conflictului în cauză. Sunt convins de faptul că statele garante și observatorii vor depune eforturi suplimentare pentru identificarea rapidă a unei soluții cuprinzătoare, pașnice și durabile. Această soluție urmează să aibă la bază respectul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova în cadrul frontierelor recunoscute internațional, cu adoptarea statutului special regiunii transnistrene și asigurarea garantată a drepturilor politice, economice și sociale ale populației din această regiune a țării”.

Întregul discurs al președintelui țării susținut în cadrul dezbaterilor generale la cea de-a 75-a Adunare Generală a Organizației Națiunilor Unite îl puteți vedea AICI.


Preluat de la: Publika.md