Executivul a aprobat completarea Sistemului național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră

Documentul prevede actualizarea atribuțiilor Agenției de Mediu în ceea ce privește elaborarea Inventarului național al emisiilor de gaze cu efect de seră și îmbunătățirea mecanismului de raportare, în conformitate cu Acordurile internaționale.

„Acest proiect, prevede actualizarea cerințelor de raportare a politicilor și măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice, prognozelor emisiilor de gaze cu efect de seră, în conformitate cu Acordul Climatic de la Paris”, a menționat Iordanca-Rodica Iordanov, ministrul Mediului.

Conform angajamentelor, asumate ca urmare a aderării în 2009 la Tratatul Comunității Energetice, Republica Moldova trebuie să raporteze anual Secretariatului Comunității Energetice datele finale ale inventarului național de GES, să promoveze energia durabilă, competitivă și sigură în vederea realizării principalelor obiective strategice ale dezvoltării durabile pe termen lung.


Preluat de la: Noi.md