Examenele teoretice auto vor conține noi întrebări: Schimbări introduse din 1 iulie

Potrivit sursei, procedura de desfășurare a examenului, precum și numărul de itemi din chestionar nu va fi modificată. Respectiv, examenul teoretic pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule se va desfășura în modul următor:

– La categoriile A, B, H și subcategoriile AM, A1, A2, B1, candidatul completează un chestionar, alcătuit din 24 de itemi. Timpul rezervat este de 30 de minute. Pentru calificativul „Admis” este necesar să răspundă corect la cel puțin 22 de itemi.

– La categoriile BE, C, CE, D, F și subcategoriile C1, C1E, D1, D1E, candidatul completează un chestionar, alcătuit din 30 de itemi. Timpul rezervat este de 38 de minute. Pentru calificativul „Admis” este necesar să răspundă corect la cel puțin 27 de itemi.

– La categoria CE și D, CE și subcategoria D1, subcategoriile C1E și D1, candidatul completează un chestionar, alcătuit din 36 de itemi. Timpul rezervat este de 45 de minute. Pentru calificativul „Admis” este necesar să răspundă corect la cel puțin 32 de itemi.

Practica internațională privind susținerea probei teoretice

Franța: chestionar – 40 întrebări, pentru admitere trebuie să fie corecte – 35.

Spania: chestionar – 30 întrebări, pentru admitere trebuie să fie corecte – 27.

Romînia: chestionar – 26 întrebări, dintre care pentru admitere trebuie să fie corecte – 22.

SUA: chestionar – 20 întrebări, pentru admitere trebuie să fie corecte – 14.

Inițial, setul de întrebări includea 940 de întrebări, iar după ajustare acesta include 1258 de întrebări.


Preluat de la: Noi.md