Educația online fără hotare în învățămîntul preșcolar: sute de cadre didactice instruite

Au fost abordate unele subiecte:

– Exemple de proiecte educaționale pentru preșcolari;

– Studii de caz din experiența pedagogică din învățămîntul

preșcolar;

– Sesiuni de instruire pe competențe digitale;

– Sesiuni de instruire pe managementul proiectelor educaționale.

Platfoma digitală educațieonline.md include mai multe instrumente interactive care sînt utilizate pentru crearea de sarcini didactice. Astfel, instrumentul educatieinteractiva.md are 26607 de utilizatori din 2781 de instituții de învățămînt înregistrate, 65069 aplicații create și 260276 exerciții efectuate.

Prin Proiectul Educație online fără hotare au fost realizate peste 6000 de proiecte educaționale.

Conform ultimelor date, în cele 128 instituţii de învăţămînt preşcolar, 15 instituţii cu învățămînt primar şi secundar care au în structură şi grupe preşcolare și 27 de grădinițe subordonate APL de nivelul I sînt înscrişi 38.152 copii, care sînt repartizaţi în 1575 grupe.

În învățămîntul preșcolar activează 2 792 de cadre didactice și de conducere.


Preluat de la: Noi.md