Dreptul la pensie poate fi solicitat prin procură

Din 31 iulie, cererea şi actele necesare pentru stabilirea pensiei pot fi depuse de către reprezentatul persoanei desemnat prin procură la casa teritorială de asigurări sociale de la domiciliul solicitantului de pensie.

Potrivit unui comunicat al CNAS, prin procură poate fi solicitat dreptul la pensia pentru limită de vârstă, pensia de dizabilitate, pensia de urmaş, precum şi reexaminarea pensiei.

La cerere va fi anexată procura precum şi documentele necesare ale persoanei care solicită dreptul la pensie, acestea fiind în original şi copie (buletinul de identitate, carnetele de muncă, diploma de studii, livretul militar, alte acte după caz).

 


Preluat de la: Publika.md