Două staţii pentru pomparea apelor uzate au fost construite în satul Mingir

Proiectul a prevăzut construcția a două staţii pentru pomparea apelor uzate spre staţia de purificare existentă, dar și a 10 km de reţele de canalizare.

Lucrările de construcţie au fost începute în luna decembrie 2022 şi au fost încheiate în decembrie 2023.

Implementarea acestui proiect a permis conectarea la reţeaua centralizată de canalizare a peste 300 de gospodării casnice, în care locuiesc în jur de 1000 de persoane, fapt ce va reduce riscurile igienico-sanitare şi va contribui la îmbunătăţirea nivelul de trai al sătenilor.

În prezent, în satul Mingir beneficiază de canalizare centralizată 535 de gospodarii sau aproximativ 1700 de persoane.

Proiectul a fost realizat în cadrul Programului Național „Satul European”.


Preluat de la: Noi.md