Curtea de Apel Chișinău favorizează o tentativă de expropriere a investițiilor europene în cadrul portului maritim din Republica Moldova

Societatea Danube Logistics SRL a distribuit un comunicat de presă, referitor la o tentativă de expropriere a investițiilor europene în cadrul portului maritim din Republica Moldova
 

La 12 mai 2020 Curtea de Apel Chișinău a dispus interzicerea transferului de mijloace bănești de la Danube Logistics SRL către asociatul său olandez Danube Logistics Holding BV. Societatea Danube Logistics SRL este operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești situat în secțiunea maritimă a fluviului Dunărea.
 
Prin decizia pronunțată a fost încălcat drepturile fundamentale ale Danube Logistics SRL, ale Danube Logistics Holding BV și ale Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). BERD deține un beneficiu economic de 65% în cadrul operatorului Portului Internațional Liber Giurgiulești(1). Beneficiul economic respectiv îi acordă BERD dreptul de a încasa 65% din dividendele achitate și 65% din veniturile obținute din vânzările părților sociale în cazul în care operatorul portului este scos la vânzare.

Procesul judiciar face parte dintr-o campanie actuală orchestrată de cetățeanul Republicii Azerbaidjan Rafiq Aliyev, un fost investitor în cadrul proiectului, cu scopul de a obține controlul asupra principalului port din Republica Moldova. Curtea de Apel Chișinău a emis respectiva decizie în cadrul procedurii de executare a unei alte hotărâri în favoarea Bemol Retail SRL a lui Rafiq Aliyev, împotriva unuia din beneficiarii finali ai Danube Logistics SRL, pronunțate de instanța din Republica Moldova, această hotărâre controversată fiind deja în examinare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Luând în considerație faptul că Danube Logistics Holding BV nu are obligațiuni restante față de Bemol Retail SRL, această decizie demonstrează că sistemul judecătoresc din Republica Moldova continuă să favorizeze atacurile raider împotriva intereselor investitorilor europeni. Danube Logistics Holding BV va contesta controversata decizie care încalcă un șir de angajamente internaționale asumate de Republica Moldova și va solicita compensarea prejudiciilor asociate.

BERD este creditorul principal cu drepturi garantate al portului Giurgiulești încă de la înființarea acestuia. În contextul crizei financiare din 2009, BERD a oferit din nou suport pentru restructurarea obligațiunilor portului față de creditorii săi. Ca parte componentă a acestei restructurări a datoriei, BERD și-a obținut drepturile sale la beneficii economice în cadrul operatorului portului – Danube Logistics SRL.

Serviciul de presă 
Danube Logistics SRL


Preluat de la: Timpul.md