Cum îi răspunde Poliția de Frontieră maestrului Nicolae Botgros

Potrivit Raisei Novițchi, angajații Poliției de Frontieră, ca de fiecare dată, au perfectat rapid și operativ trecerea frontierei ale respectivilor artiști. Pe partea moldoveană timpul de așteptare nu a depășit 20 de minute.

„De asemenea, Poliția de Frontieră amintește, că în conformitate cu art.39 din Legea 215 privind frontiera de stat, pot fi supuse controlului fără rînd următoarele categorii de persoane:

a) minorii pînă la 3 ani şi persoanele care îi însoţesc;
b) persoanele traumatizate sau bolnave care necesită asistenţă medicală urgentă, persoanele care le însoţesc, inclusiv lucrătorii medicali;
c) posesorii paşapoartelor diplomatice;
d) delegaţiile oficiale de stat sau departamentale, grupele organizate de copii şi turişti, dacă Poliţia de Frontieră a fost informată cu 24 de ore înainte de sosirea acestora;
e) pietonii, cu excepţia celor de la punctele de trecere portuare şi aeroportuare, dacă în tratatele internaţionale nu este prevăzut altfel;
f) persoanele care trec frontiera de stat cu autobuze de rută internaţională; automobilele de asistenţă medicală urgentă; automobilele care transportă animale sau persoanele care trec frontiera de stat cu bicicleta;
g) persoanele care transportă mărfuri perisabile şi alte bunuri care necesită transportare în regim de urgenţă. Lista bunurilor este stabilită de Guvern;
g1) agenţii economici autorizaţi;
h) persoanele care participă la operaţiuni de salvare sau căutare;
i) alte persoane, în cazurile stabilite de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte”.


Preluat de la: Noi.md