Corneliu Popovici: ”Este necesară reconsiderarea urgentă a reformelor în domeniul cercetării”

Opinia a fost expusă de fostul ministru al educației, Corneliu Popovici, într-o postare pe pagina sa de facebook, după ce Biroul Național de Statistică a publicat date alarmante referitoare la domeniul cercetare-dezvoltare în Republica Moldova pentru anul 2023.

Totodată, Popovici a publicat o listă a cercetătorilor din Republica Moldova care este în scădere de la an la an:

• Numărul salariaților în domeniul cercetării a scăzut cu 9,3%;

• 20 de institute de cercetare au fost lichidate;

• Numărul cercetătorilor a scăzut cu 8%;

• Numărul cercetătorilor cu titluri științifice a scăzut cu 7,2%;

• Ponderea cercetătorilor tineri (sub 35 de ani) a scăzut cu 4%;

• Ponderea cercetătorilor cu vîrsta peste 64 de ani a crescut cu 3%;

• Numărul doctoranzilor a scăzut cu 6,1%;

• Numărul doctoranzilor cu finanțare de la bugetul de stat a scăzut cu 7,6%;

• Numărul doctoranzilor între 26 și 30 de ani a scăzut cu 2,7%;

• Numărul persoanelor înmatriculate la studii de doctorat a scăzut cu 7,0%;

• Numărul doctoranzilor străini a scăzut cu 15,7%;

• Numărul postdoctoranzilor a scăzut cu 16,7%;

• Cheltuielile pentru activitatea de cercetare-dezvoltare au crescut cu 40,9 milioane lei sau cu 6,5%.

Potrivit lui, aceste date statistice alarmante sînt consecințele directe ale eșecului reformei învățămîntului superior și cercetării-dezvoltării din Republica Moldova.

”Aceste date statistice alarmante sînt consecințele directe ale eșecului reformei învățămîntului superior și cercetării-dezvoltării din Republica Moldova. Principalele aspecte care au contribuit la această situație sînt:

1. distrugerea Academiei de Științe a Moldovei și discreditarea institutelor de cercetare;

2. lichidarea a 20 instituții de cercetare, a 5 universități și a mai multor școli științifice recunoscute internațional;

3. demoralizarea cercetătorilor prin salarii demotivante și incertitudinea cu privire la viitorul lor”, a spus Popovici.

Potrivit fostului Ministru al Educației, aceste date subliniază necesitatea unei reconsiderări urgente a politicilor și reformelor în domeniul cercetării și dezvoltării în Republica Moldova, înainte ca pierderile să devină ireparabile.

Amintim că anul trecut, în domeniul cercetării au activat peste trei mii cinci sute de specialiști. Prin comparație, în 2022 numărul acestora era de aproape trei mii nouă sute, iar în 2021 – aproape 4200.


Preluat de la: Noi.md