Controale în farmacii veterinare și magazine zoo: Ce încălcări a depistat ANSA

Potrivit ANSA, s-au constatat o serie de neconformități ce contravin normelor legislative și cerințelor privind dotarea și exploatarea unităților autorizate pentru deținerea, distribuția și eliberarea medicamentelor de uz veterinar, după cum urmează:

„Ca urmare a neconformităților depistate s-au aplicat prescripții, întocmindu-se planuri de remediere. Pentru încălcările grave au fost aplicate amenzi în valoare totală de 60 mii MDL.

În acest context, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor atenționează că, desfășurarea activităților farmaceutice veterinare în locuri neautorizate (ex. în magazine zoo), se consideră o încălcare gravă a normelor sanitar-veterinare. La fel, distribuirea și comercializarea medicamentelor de uz veterinar, neînregistrate în Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar, generează riscuri majore pentru sănătatea oamenilor și a animalelor.

ANSA îndeamnă deținătorii de animale, medicii veterinari și farmaciile veterinare să se abțină de la achiziționarea medicamentelor de uz veterinar neînregistrate, iar în caz de deținere a acestora, să le returneze urgent distribuitorilor.

Achiziționarea medicamentelor de uz veterinar se face doar în baza unei note de comandă în cazul fermelor de animale sau a prescripției veterinare în cazul exploatațiilor nonprofesionale, eliberate doar de către medicul veterinar.

Deținerea şi utilizarea medicamentelor de uz veterinar imunologice (vaccinuri) se permite doar în cabinete şi clinici veterinare ca utilizare propriu -zisă în actul medical veterinar. Scopul fiind evitarea urmărilor nedorite în urma manipulării incorecte cu medicamentele de uz veterinar imunologice.

Menționăm că, pe teritoriul Republicii Moldova activează 241 farmacii veterinare autorizate.Controalele planificate au fost demarate conform planului anual al controalelor de stat asupra activității de întreprinzător pentru anul 2024, aprobat prin ordinul nr.555 din 17.11.2022, iar controalele inopinate în baza petițiilor depuse de către cetățeni, în conformitate cu prevederile art.19 din Legea cu nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în domeniul farmaceutic veterinar și subdomeniul furajelor”, menționează ANSA.


Preluat de la: Unimedia.info