Cîte Centre de zi pentru copiii și familii în situații de risc au fost deschise în Chișinău

Centrele de zi pentru copii și familii în situații de risc asigură accesul la diverse servicii sociale, cum ar fi acordarea asistenței copilului în situații de risc în conformitate cu nevoile sale, dezvoltarea abilităților parentale în creșterea și îngrijirea copilului, informarea comunității și a instituțiilor abilitate cu privire la necesitățile specifice ale copiilor și familiilor aflate în situații de dificultate, monitorizarea copilului și incluziunea socială.

Beneficiarii Centrului de zi pentru copii și familii în situații de risc sînt băieți și fete cu vîrste cuprinse între 7 și 18 ani și familiile acestora, inclusiv refugiați. Aceștia au acces la servicii și programe specializate, care includ asistență personalizată, consiliere psihologică individuală și de grup, precum și acces la spații dotate cu materiale didactice, literatură de specialitate, echipamente robotice și altele.

Acest serviciu social reprezintă o oportunitate esențială pentru reintegrarea și prevenirea separării copiilor în situație de risc, avînd multiple beneficii pentru comunitățile locale.

Centrele de zi pentru copii și familii în situații de risc oferă un mediu sigur și propice dezvoltării armonioase a copiilor, prin îngrijirea lor, inclusiv prin activități terapeutice precum muzica, sportul și arta.

Pentru a beneficia de serviciile Centrului de zi pentru copii și familie, unul dintre părinți trebuie să depună o cerere la Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului, din raza teritorială în care locuiesc. Acordarea serviciilor se realizează în baza unui plan personalizat care este elaborat conform necesităților pe care le are copilul.

Beneficiarii sînt înscrişi în programele de asistență pentru o perioadă de pînă la șase luni, cu posibilitatea de prelungire.

Actualmente, de serviciile celor zece Centre de zi pentru copii și familii în situații de risc, beneficiază 147 de copii, iar de la lansarea centrelor, în luna iunie 2023, de acest serviciu au beneficiat, cumulativ, 650 de copii, inclusiv refugiați.


Preluat de la: Noi.md