Cetățenii se vor putea adresa la oricare notar din țară pentru proceduri legate de moștenire. Proiectul, votat în prima lectură

Proiectul de lege care prevede excluderea competenței teritoriale exclusive a notarilor în materie de deschidere a succesiunilor a fost elaborat de un grup de deputați din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Autorii menționează că, în prezent, se limitează nejustificat accesul cetățenilor la serviciile notariale de acest gen.

Respectiv, pentru deschiderea procedurii succesorale, persoanele îndreptățite vor putea depune o cerere la oricare notar din țară. Acest lucru este posibil datorită creării Registrului electronic al dosarelor succesorale și al testamentelor, precum și faptului că notarii au acces la diferite registre electronice. De asemenea, la cererea comună a unei majorități simple a moștenitorilor, notarul va putea transmite procedura succesorală către un alt notar. „Acest lucru va încuraja un spirit competitiv și va asigura o creștere a calității serviciilor și diminuare a costurilor”, se menționează în nota informativă a proiectului.

Documentul va fi supus consultărilor publice, după care va fi propus spre examinare în a doua lectură. După adoptare, documentul va intra în vigoare după crearea condițiilor tehnice și operarea modificărilor necesare în sistemul informațional Registrul electronic al dosarelor succesorale și testamentelor, dar nu mai târziu de șase luni de la data publicării în Monitorul Oficial.


Preluat de la: Unimedia.info