Ce prevede legislația despre ridicarea mandatelor judecătorilor Curții Constituționale

Potrivit art.137 din Constituţia RM, judecătorii Curţii Constituţionale sunt inamovibili pe durata mandatului, prevederi similare conţine şi art.9 din Codul jurisdicţiei constituţionale.

Mandatul de judecător al Curţii Constituţionale încetează sau se ridică numai în cazul şi în modul stabilit de Legea cu privire la Curtea Constituţională, rezumându-se la următoarele:

Controlul asupra semnalelor de încălcare a jurământului sau a obligaţiilor funcţionale de către judecători se efectuează de un complet din 2 judecători, numiţi prin dispoziţie a Preşedintelui Curţii Constituţionale. În caz de ridicare a mandatului, judecătorul este eliberat din funcţie. Totodată, judecătorul Curţii Constituţionale poate demisiona din proprie iniţiativă.

Judecătorul constituţional beneficiază de anumite garanţii, cum ar fi:

 

 

  

 


Preluat de la: Publika.md

 Fără categorie