Ce-a apărut întâi, Moldova sau România?

Cum bine se știe, principala metodă a imperiului Rusiei de supunere a populatiei pentru interesele sale imperiale este propaganda, desigur cea mincinoasă. Acolo unde nu pot armele, pot minciunile sale ordinare. Zilnice. Ministrul propagandei lui Hitler, (cel care a ucis mai puține persoane decât fascistul roșu Stalin, înainte, în timpul și după război), Goebbels, spunea: O minciună repetată la nesfârșit devine purul adevăr. Și la noi, din păcate, are dreptate. 

Unul dintre șabloanele de prostit lumea, în primul rând pentru oprirea unionismului, este cel de sus. Folosit adesea fie de năuci, nevinovați de doar 9 clase, fie de lingăi unsuroși și trădători ai neamului, conștienți de ticăloșia ce o fac, ceea ce este mult mai grav.

Să aruncăm o privire scurtă, foarte scurtă, în istorie. Unitatea locuitorilor din spațiul românesc încă din antichitate a fost exemplară. Un singur exemplu, celebrul geograf antic, grecul Strabon, a scris: dacii au aceeași limbă cu geții. Deci mai ÎNTÂI A FOST DACIA, iar statul lui Burebista, din Slovacia până la Bug a reprezentat în Europa a doua forță după Imperiul roman.

După formarea poporului român (motiv de mândrie, unicul ce poartă numele vechii Rome care a civilizat continentul), după etapa micilor formațiuni feudale, se nasc – ca și în Europa – state mai mari, aflate adesea în conflicte pentru extindere teritorială. Așa apare, după descălecatul legendarului Negru Vodă din Transilvania la sud de munți, și Țara Românească, pe înțelesul epocii moderne, România. Era absolut firesc ca pe continent statele de atunci, multe nereunind ÎNCĂ întreaga populație de același neam / exemple, în viitoarea Italie 7, în viitoarea Germanie, 32 (!!!) /, să poarte numele neamului lor: Franța-neamul francilor, Anglia-neamul anglilor, Rusia-neamul rușilor…etc.

La 1330 voievodul muntean Basarab I (vezi Basarabia) învingând regatul ungar câștigă independența Micii Românii, europenii numind-o și pe ea după etnic-Valahia. DECI ÎNTÂI A FOST MICA ROMÂNIE. După crearea Moldovei, datorită aceluiași etnic/români, adeseori și ea va fi numită din exterior ca fiind tot o Valahie (Valahia Minor/Mică, sau Maior/Mare, Maurovlahia/Valahia Neagră, Rosovlahia/Valahia dinspre Rusia, spre deosebire de Muntenia/Ungrovlahia, dinspre Ungaria). Numele de Valahia/Țara Românească este identic cu cel adaptat timpurilor moderne de România, fenomenul fiind identic la multe popoare: Germania=Deutschland (Țara germană, a germanilor), Scotland­=Țara scoților, Franța=Țara francilor, England=Țara anglilor, Ungaria=Magyarorszag, Țara Maghiarilor…Și exemplele pot continua…Academicianul Ioan Aurel Pop, a scris despre un document din secolul al XV-lea (!!!), care a avut șansa păstrării, care demonstrează că uneori străinii numeau Muntenia – Romaniola, derivat de la Romania. Este vorba despre memoriul iezuitului ungur Stefan Szántó, care cerea înființarea la Roma a unor colegii pentru diferite națiuni. Ungurul, cu siguranță cunoștea bine pe români, fără însă să poată folosi bine consoanele noastre. După 1600 unii cărturari italieni, greci și sași, uneori, vor folosi numele de România, precumcărturarul din Raguza (Italia), Giacomo Luccari cu referire specială pentru Țara Românească, ca și sasul Martin Felner, peste un secol.

Prin urmare, unde este problema? Falsificatorii inamicii neamului românesc ne pun să mâncăm tort înainte de borș, desigur acru. Să dăm istoria cu jumătate de mileniu înapoi, împotriva cursului istoriei? Așa cum știu cei școliți, STATELE MODERNE NAȚIONALE s-au creat după 1800. Deci întrebăm promotorii șablonului nesimțirii lor, spre a le răspunde: ce a fost întâi, Regatul Neapolului sau Italia, regatul Bavariei sau Germaniei, ducatul Burgundiei sau Franța, regatul Essex sau Anglia, cnezatul de Novgorod sau Imperiul rus cotropitor, azi neonazist ?  Și exemplele pot continua…

Prin urmare, românii au reușit prin MICA UNIRE de la 1859, adaptându-se intereselor marilor puteri europene, să-și creeze nucleul viitoarei MARII ROMÂNII, creată după dispariția și a celor două imperii criminale ce ne-au stat în cale, Imperiul Austro-Ungar și cel rusesc țarist.  Statul național modern ROMÂNIA – mai mult – s-a format chiar înaintea italienilor (1870) sau germanilor (1871). Și exemplele mai pot continua… Din păcate fără Basarabia, unde deja atunci numai era nicio școală în română…

În fine, recunosc păcatul, cele scrise NU sunt pentru domniile voastre, ci pentru cei fals informați, majoritatea cu 9 clase, cărora le veți clarifica gândirea… inclusiv să nu mai voteze pe viitor cu partidele care le-au sucit mințile furându-le viitorul și identitatea…

Prof. Constantin Cojocaru/ Iași

P. S. – și mai recomandați-le și cel mai bun și corect cotidian de limbă română din Rep. Moldova – Timpul. Succes!


Preluat de la: Timpul.md