Avere nejustificată de milioane de lei la un fost manager al unui proiect de construcție

„ANI a stabilit prin act de constatare, pentru perioada 01.08.2016-31.12.2019, o diferență substanțială, în mărime de 2 668 951,64 leiîntre averea dobîndită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de subiectul controlului și membrii familiei sale, precum și caracterul nejustificat al deținerii acestei averi.

ANI va transmite cauza în instanța de judecată spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în mărimea diferenței substanțiale constatate. Persoana supusă controlului se decade din dreptul de a exercita o funcție publică și de demnitate publică, cu excepția funcțiilor elective, pe o perioadă de 3 ani din momentul cînd averea va fi constatată ca fiind nejustificată, printr-o hotărîre judecătorească definitivă sau cînd actul de constatare va deveni definitiv.

Numele persoanei va fi înscris în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.

Totodată, ANI a emis alt act de constatare în privința unui ex-director al unei instituții de stat prin care s-a stabilit încălcarea regimului juridic al declarării averii. Acesta nu a declarat sau a declarat eronat, în declarațiile de avere, date despre un bun imobil, bunuri mobile și venitul din înstrăinarea unui bun mobil.

Persoanele vizate au dreptul de a contesta actele de constatare, care, la moment, nu sînt definitive.


Preluat de la: Noi.md