Autorizația de antrepozitare – cum poate fi obținută de agenții economici

Sub regimul de antrepozit vamal pot fi depozitate:

-mărfuri străine, fără aplicarea drepturilor de import și măsurilor de politică economică;

-mărfuri autohtone destinate exportului.

Pentru a obține autorizația de antrepozitare, agentul economic trebuie să depună la Serviciul Vamal, prin intermediul SIA GEAP, o cerere în format electronic și să asigure îndeplinirea condiţiilor ce țin de securizarea mărfurilor și dotarea tehnică a spațiului destinat depozitării.

Autorizația de antrepozit vamal se eliberează gratuit.


Preluat de la: Noi.md