Audit la o școală sportivă din capitală: ce au scos la iveală controalele

Misiunea de audit a examinat asigurarea respectării controlului intern managerial în cadrul instituției, notează Noi.md.

„În rezultatul auditului, au fost găsite mai multe abateri și nerespectări ale cadrului legal, fiind relevat un management defectuos și o serie de deficiențe semnificative în cadrul proceselor și procedurilor școlii sportive.

Raportul de audit indică administrarea necorespunzătoare a bugetului instituției, cu evidențe de casare neîntemeiată a combustibilului, organizarea ineficientă a cantonamentelor, rambursarea neîntemeiată a mijloacelor bănești, cumularea funcțiilor contrar prevederilor legale. Mai mult, s-au constatat nereguli în procedurile de achiziții publice, acordarea sporurilor de performanță și cu caracter specific în lipsa actelor ce confirmă evaluarea performanțelor angajaților.

Avînd în vedere neregulile admise la Școala Sportivă a Rezervelor Olimpice, Ministerul Educației și Cercetării va informa organele de control abilitate pentru a fi demarate investigații.


Preluat de la: Noi.md