Audit al Curții de Conturi: Un spațiu dintr-o clădire gestionată de stat, vîndut ilegal

Similar, un alt audit extern, atestă că la privatizarea acestor suprafețe s-au ratat venituri în sumă de 345,1 mii lei. Prin urmare, Curtea de Conturi constată că bunul a fost înstrăinat la un preț diminuat comparativ cu prețurile de piață existente la vînzarea unor obiective similare.

CE SPUNE LEGEA. Mai mult, privatizarea a fost făcută și cu abateri de la lege, constată auditul, fiind încălcat articolul 50, aliniatul 3, litera a din Legea 121 din 2007 care stipulează că:

Nu sînt pasibile de privatizare încăperile nelocuibile din clădirile în care sînt amplasate autoritățile publice, întreprinderile, organizații și instituții de stat sau municipale.

Or în această clădire se află sediul central al Întreprinderii de stat „Poșta Moldovei”.

În concluzie, Curtea de Conturi evidențiază necesitatea acordării unei atenții sporite din partea factorilor decizionali ai Cancelariei de Stat asupra aspectelor deficitare și neconforme identificate, fiind înaintate un șir de recomandări pentru remedierea situației.


Preluat de la: Noi.md