ANSA oferă 50 de euro pentru un cadavru de mistreț notificat

Conform regulamentului sanitar-veterinar în vigoare, persoanelor care raportează Agenției despre descoperirea cadavrelor de mistreți li se acordă o recompensă de 50 de euro pentru fiecare cadavru notificat.

„În conformitate cu Norma sanitar-veterinară privind stabilirea măsurilor de control al pestei porcine clasice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1368 din 19 decembrie 2016, „Persoanelor care au notificat Agenției depistarea unor cadavre de mistreți și locul amplasării acestora li se acordă o recompensă în mărime ce nu va depăși echivalentul în lei al sumei de 50 de euro conform ratei de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la data plății pentru fiecare cadavru notificat”, se arată în răspunsul oferit de ANSA.

Recompensele sînt acordate pe baza unui dosar detaliat, examinat de o comisie specială din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

„Recompensele sînt acordate în termen proxim, după examinarea dosarului de către o comisie specială. Banii sînt acordați pentru fiecare cadavru de mistreț notificat”, susțin funcționarii instituției.

Finanțarea este efectuată din contul bugetar al ANSA, cu rambursarea ulterioară din Programul cofinanțat de Uniunea Europeană.

Precizăm că, prin această inițiativă se încurajează raportarea promptă a cadavrelor de mistreți și se contribuie activ la stoparea răspîndirii pestei porcine.


Preluat de la: Noi.md