Adoptat de Parlament: un nou tip de concediu social

Autorii proiectului au introdus modificări esențiale în ceea ce privește angajarea în cîmpul muncii a copiilor, pentru a combate fenomenul exploatării prin muncă a acestora și pentru a-i proteja. Astfel, adolescenții cu vîrsta de cel puțin 15 ani vor putea încheia un contract individual de muncă pentru exercitarea unei munci ușoare doar cu acordul în scris al părinților sau al reprezentanților legali. Iar cei care vor utiliza munca copiilor în sectorul informal se vor alege cu amenzi de pînă la 75 000 de lei.

O altă modificare se referă la femeile gravide, cele care au născut de curînd și cele care alăptează. Acestea vor putea desfășura munca de noapte, în zilele de repaus, în zilele de sărbătoare nelucrătoare doar din propria inițiativă, în baza unei cereri scrise, cu prezentarea concluziei medicale privind starea de sănătate, eliberată de către instituția medico-sanitară și de comun acord cu angajatorul. În același timp, salariatul poate exprima acordul sau refuzul de a presta munca suplimentară în formă scrisă, pe suport de hîrtie sau în format electronic, cu utilizarea semnăturii electronice avansate, pînă la atragerea efectivă la muncă suplimentară.

Proiectul mai prevedere acordarea unui nou tip de concediu social neplătit. De el vor putea beneficia salariații care au un membru al familiei grav bolnav și necesită îngrijire. Durata concediul nu va putea depăși cinci zile lucrătoare într-un an calendaristic.


Preluat de la: Noi.md