A fost stabilită data exactă cînd va începe recensămîntul populației

Datele vor fi colectate atît în mod direct, adică prin recenzarea persoanelor, dar și în mod indirect – din surse administrative sau private.

Perioada de realizare a anchetei postrecenzare, al cărei scop este evaluarea acoperirii și preciziei datelor de recensămînt, va fi stabilită de către Biroul Național de Statistică.

Scopul recensămîntului este de a oferi informații de interes public despre populația rezidentă și locuințe pentru elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor, pentru argumentarea deciziilor de dezvoltare umană, pentru cercetarea științifică și dezvoltarea mediului de afaceri.

Informațiile colectate la recensămînt servesc elaborării datelor pentru: calculul numărului populației rezidente a Republicii Moldova la data de referință a recensămîntului; estimările anuale post-cenzitare, cu dezagregare la nivel detaliat în profil teritorial: raioane/municipii, orașe, comune; calculul indicatorilor de recensămînt, cu dezagregare teritorială; constituirea bazei de sondaj pentru cercetări statistice în gospodăriile populației etc.

Bugetul total estimativ al recensămîntului populației și locuințelor, propus pentru anul 2024, este estimat la 329,2 milioane lei, inclusiv cca 36,8 milioane lei pentru modulul agricol.

Menționăm că organizarea și efectuarea recensămintelor anterioare era reglementată prin adoptarea unor acte normative specifice fiecărei acțiuni în parte.


Preluat de la: Noi.md