A fost publicată lista cîștigătorilor ”Loteriei fiscale”

În cadrul etapei a IV-a (trimestrială) a concursului din anul 2023 au participat 29 332 742 de tranzacții, efectuate cu cardurile bancare în perioada 01 octombrie – 31 decembrie 2023. Suma totală a tranzacțiilor a constituit 8 838 743 682,22 lei.

În cadrul etapei a IV-a (trimestrială) a concursului din anul 2023 numărul tranzacțiilor efectuate cu cardurile bancare a crescut cu 6,89 milioane de tranzacții sau cu 23,5% mai mult față de etapa similară din anul 2022. Suma totală a tranzacțiilor participante, de asemenea, este în creștere cu 2,02 miliarde lei sau cu 22,94% mai mult față de același indicator din anul 2022.

Concursul „Loteria fiscală” este organizat în conformitate cu prevederile Regulamentului privind desfășurarea concursului “Loteria fiscală” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 657/2019. Tragerile la sorți şi validarea cîștigătorilor loteriei are loc în prezența comisiei, numită prin ordin de către Directorul Serviciului Fiscal de Stat.

Tragerile la sorți a tranzacțiilor cîștigătoare se efectuează pe baza informației prezentate de către băncile comerciale licențiate emitente din Republica Moldova, aleatoriu, în mod automatizat, prin intermediul platformei Random.org.

Persoanele desemnate învingătoare în cadrul etapei a IV-a (trimestrială) a Loteriei fiscale din anul 2023 vor beneficia de premii în sumă a cîte 1000 lei. Premiile sînt transferate cîștigătorilor pe conturile de card.


Preluat de la: Noi.md