1 februarie, termenul limită pentru depunerea cererii de acordare a subvenţiei pentru credite

Termenul limită de depunere a cererii de acordare a subvenţiei pentru dobânzile la creditele bancare sau nebancare contractate în perioada 1 mai-31 decembrie 2020, expiră la 1 februarie. 

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, data depunerii cererii se consideră data înregistrării acesteia la Direcţia generală de administrare fiscală de la locul de deservire sau la Direcţia generală administrare contribuabili mari a Serviciului Fiscal de Stat, după caz. Cererile prezentate după data menționată nu se examinează şi subvenţionarea în temeiul acestora nu se efectuează, indiferent de motivul neprezentării Cererii în termenii stabiliți.

Potrivit Regulamentului privind modul de subvenţionare a dobînzilor la creditele bancare sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020, cererea de acordare a subvenţiei pentru dobânzile la creditele bancare sau nebancare, contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020, se depune până la sfârşitul lunii următoare celei în care programul se finalizează.

Conform Codului Civil, dacă ultima zi a termenului este o zi de duminică, de sâmbătă sau o zi care, în conformitate cu legea în vigoare, la locul executării obligaţiei este zi de odihnă, termenul expiră în următoarea zi lucrătoare.


Preluat de la: Publika.md