Străzile din Capitală pe care vor interzise categoric aplasarea gheretelor

Comerțul ambulant stradal va fi interzis categolic în perimetrul următoarelor străzi și zone (cu excepția amplasamentelor aprobate de Consiliul municipal Chișinău, manifestărilor și iarmaroacelor, organizate în baza dispoziției primarului general/pretorului de sector).

Sectorul Centru: – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt; – str. Lech Kaczynski; – str. Ismail; – Calea Basarabiei; – bd. D. Cantemir; – str. Miorița; – bd. C. Negruzzi; – str. Gh. Asachi; – bd. Iu. Gagarin; – str. N. Testemițanu; – str. Ciuflea; – str. Ion Inculeț; – str. Sprîncenoaia; – str. Lev Tolstoi; – str. Melestiu; – șos. Hâncești. – în perimetrul zonei istorice: str. Columna – str. Ismail – str. Pan Halippa – str. V. Alecsandri –str. A. Mateevici – str. A. Pușkin.

Sectorul Buiucani: – Piaţa Marii Adunări Naţionale; – bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt; – Calea Ieșilor; – str. Alba Iulia; – str. Ion Creangă; – str. Vasile Lupu; – str. Paris; – str. Liviu Deleanu; – str. Ion Pelivan; – str. Nicolae Costin; – str. Onisifor Ghibu. – în perimetrul zonei istorice: str. A. Puşkin – str. Mihai Viteazul, str. A. Șciusev, str. C. Stere – str. Columna – str. A. Mateevici.

Sectorul Botanica: – bd. Dacia; – bd. Traian; – bd. Cuza-Vodă; – bd. Decebal; 

Sectorul Ciocana: – str. Alecu Russo; -bd. Mircea celBătrân, inclusiv pe alee; – str. P. Zadnipru; – str. I. Vieru;

Sectorul Râșcani: – str. Bogdan Voievod; – bd. Renaşterii Naţionale; – bd. Moscova; – str. Alecu Russo; – str. Kiev; – str. A. Puşkin; – str. Constantin Tănase; – str. Eugen Doga; – bd. Grigore Vieru; – Calea Orheiului; – în perimetrul zonei istorice: str. Columna – str. S. Lazo – str. Sf. Andrei – str. Zaikin – str. Albișoara – str. Ismail – str. Columna.


Preluat de la: Publika.md